Kommuner og regioner

Offentlig kommunikasjon blir en stadig viktigere del av kommunenes hverdag.
Kommuner og regioner
Publikum, brukere av kommunens tjenester og innbyggere krever stadig mer tilgjengelig informasjon og raskere tilbakemeldinger og oppdateringer. Vi tilbyr et miljø med kompetanse fra kommunal sektor som kan bistå med utvikling av strategier for kommunikasjon i alle kanaler, utvikling av kommunikasjonsplaner for hele kommunen, etater eller avdelinger.


Gambit H+K bistår med mediehåndtering i forbindelse med konkrete tiltak og prosjekter der kommunen ønsker å profileres, samt bistand til krisekommunikasjon og generell medietrening. Vi kan bistå med strategiutvikling og praktisk gjennomføring over hele spekteret av kommunikasjonsoppgaver.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com