Landbruk og fiskeri

Både jord- og skogbruk og fiskerinæringene med oppdrett og fangst står sentralt i det norske samfunnsbildet.
Landbruk og fiskeri
Foruten betydelig verdiskaping og et stort antall aktive næringsutøvere, omfatter disse næringene mange organisasjoner og institusjoner i samfunnet. Få sektorer er underlagt så mye nasjonal og internasjonal politikk som landbruk og fiske. Det foregår en løpende diskusjon om ordninger og rammebetingelser. Fokus på matkvalitet, ernæringspolitikk og forvaltning av arealer og fornybare biologiske ressurser setter disse næringene sentralt i samfunnsdebatten.


Gambit H+K Har flere medarbeidere med lang og nær tilknytning til disse næringene, både i forhold til primærproduksjon, foredlingsindustri, organisasjoner og forvaltning. Vår kompetanse og prosjekterfaring på dette feltet dreier seg både om kommunikasjonsoppgaver på selskapsnivå, holdningskampanjer og endring av generelle rammebetingelser for næringene.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com