Offentlig sektor

Den nye statlige kom­mu­ni­kas­jonspo­li­tik­ken og Offentlighetsloven setter krav til mer åpenhet og involvering med innbyggerne i Norge.
Offentlig sektor
Å føre en dialog med Norges befolkning er utfordrende, men dette er intensjonen i den statlige kommunikasjonspolitikken. Gjennom økt åpenhet, involvering og klart språk skal offentlige virksomheter sørge for at «Det skal være lett å gjøre rett».


Samtidig er det kontinuerlige krav til effektivisering av tjenestene i offentlig sektor, slik at velferdsstaten kan videreføres for nye generasjoner. Dette skaper behov for krevende endringsprosesser. God og målrettet internkommunikasjon er en avgjørende faktor for å lykkes.


Vi har rådgivere med lang fartstid i kommuner, etater, direktorater og departementer – både fra politikersiden og fra byråkratsiden. Vi har også rådgivere med erfaring fra offentlig eide virksomheter. I sum gjør dette at vi kan tilby unik innsikt og kompetanse innenfor hele spekteret av offentlige kommunikasjonsutfordringer.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com