Organisasjon og forening

Nordmenn er kanskje verdens mest organiserte folk. Hva skal til for at din organisasjon blir lagt merke til i kampen for oppmerksomheten?
Organisasjon og forening
Det finnes en skog av ulike foreninger og organisasjoner og for de største og de minste saker og formål. Alle kjemper med like stort engasjement for at nettopp deres sak skal bli hørt.


Interesseorganisasjoner, bransjeforeninger, arbeidstakerorganisasjoner og saksorganisasjoner – alle har ulike utfordringer, fra behov for gjennomslag i en spesifikk politisk sak til å gjøre organisasjonen mer synlig i mediene.


Gambit H+K kan bidra med:


  • Omdømmeanalyser og omdømmestrategi
  • Opplæring i generelt mediearbeid, krisehåndtering og medietrening
  • Å utforme ”den store kampanjen”
  • Hvordan man skal forstå og ta del i politiske prosesser
  • Bistand til å lage kommunikasjonsstrategi, å klekke ut de gode budskapene og idémakeri
  • Internkommunikasjon - Hvordan sikre mobilisering gjennom god internkommunikasjon
  • Hvordan man skal forstå digital-pr og hvordan foreningen kan ta i bruk sosiale medier
  • Sørge for at dere fremstår som en attraktiv arbeidsgiver
  • Hjelpe ledere til å bli bedre i hverdagskommunikasjonen

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com