Tjenesteytende næringer

Advokatfirmaer, meglerhus, revisjonsselskaper og andre tjenesteleverandører opererer i markeder med vekst og sterk konkurranse.
Tjenesteytende næringer
Tjenestesektorens andel av økonomien er i kontinuerlig vekst. Den spisse enden av denne sektoren utgjøres av tilbyderne av profesjonelle tjenester som advokatfirmaer, konsulentselskaper, meglerhus og revisjonsselskaper.


Ettersom mengden aktører vokser og konkurransen hardner til, blir det viktigere å skille seg ut og bygge en profil som synliggjør selskapets kompetanse og tilbud til markedet.


Uten kjennskap til ditt selskaps innsikt i prosesser og bransjer, er det vanskelig for potensielle kunder å velge deg. Med høy kjennskap vil kundene føle at de tar mindre risiko ved å kjøpe tjenester fra deg fremfor en mindre kjent aktør.


Uavhengig av hvor synlig profil man ønsker, vil det være riktig å gjennomføre et strategiarbeid der man gir overordnede føringer for selskapets kommunikasjon, og bestemmer bruk av ulike kanaler, tiltak, budskap, ønsket posisjon, målgrupper og målsetninger for kommunikasjonsarbeidet. Vi i Gambit H+K bistår i dette arbeidet, og setter våre kunder i stand til å gjennomføre en stor eller liten andel av det operative arbeidet selv.


Gambit H+K kan bidra med:
  • Omdømmeanalyse og omdømmestrategi
  • Utvikle og bistå med å implementere kommunikasjonsstrategi
  • Utvikle en employer branding plattform:
            - Analyse av nå-situasjonen
            - Utvikle ideer og konsepter som differensierer ift konkurrenter 
            - Utvikle kampanjer
            - Utvikle introduksjonsprogram for nye medarbeidere


Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com