Transport og shipping

I en verden som snurrer stadig raskere rundt, er fremtidens transportløsninger i støpeskjeen.
Transport og shipping
Transport er en nøkkel når lokale muligheter skal skapes, konkurransedyktige regioner dannes og verden gjøres mindre. Etterspørselen etter effektive og miljøvennlige transportsystemer skaper nye utfordringer og muligheter for transportvirksomhetene. Gambit H+K hjelper din virksomhet å bli hørt der beslutninger tas.


Vårt transport og shipping-team har bakgrunn fra finansmedia, politikk, markedsføring og ledelse av kommersielle selskaper innen sektoren. Vi arbeider for rederier, fly- og togselskaper, entreprenører, næringsorganisasjoner, logistikkselskaper og pådrivere for tunge infrastrukturinvesteringer.


Vi hjelper dem å posisjonere seg mot sitt marked og brukere, og å navigere i politiske og regulatoriske spørsmål som påvirker deres virksomhet. Sammen med vårt internasjonale nettverk er vi godt posisjonert for å bistå selskaper som opererer i et globalt marked, enten målgruppen er på de viktige shippingbørsene, i EU-kommisjonen eller en internasjonal opinion.

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com