Tjenester

Selskapskommunikasjon og omdømme
Stadig flere selskaper og organisasjoner ser verdien av et godt omdømme. For å oppnå dette må aktører være mer enn summen av salg og markedsføring.
Ler mer »
Krisekommunikasjon og beredskap
En krise kan være alt fra en alvorlig ulykke i bedriften, til en mediesak som skader virksomhetens omdømme.
Ler mer »
Kommunikasjonsstrategi og budskap
Sentralt i all kommunikasjon står selve budskapet. Medietrening eller god innpakning hjelper lite dersom budskapet ikke holder mål.
Ler mer »
Medie- og formidlingstrening
I våre medietreninger henter vi eksempler fra deltakernes hverdag og tar utgangspunkt i situasjoner de selv kan havne i som intervjuobjekter.
Ler mer »
Samfunns- og myndighetskontakt
Gambit H+K er Norges ledende byrå innen samfunnskommunikasjon. Vårt utgangspunkt er at du og din organisasjon kan påvirke egen og andres hverdag.
Ler mer »
Finansiell kommunikasjon og IR
I kampen om tilgang på kapital og oppnåelse av ønsket aksjonærstruktur er det nødvendig med en planlagt og strukturert tilnærming til reaktiv og proaktiv kommunikasjon med aktørene i finansmarkedet.
Ler mer »
Merkevare- og identitetsbygging
Kommunikasjonsbransjen befinner seg midt i en global revolusjon som er akselerert av endrede forbrukervaner, teknologi og økonomiske nedgangstider.
Ler mer »
Mediekontakt og -håndtering
Medienes hverdag er preget av høye produksjonskrav og korte tidsfrister. For en journalist er det avgjørende å få fatt i riktig informasjon, til riktig tid.
Ler mer »
Digital kommunikasjon
Våre kommunikasjonsvaner er i ferd med å endres. Aldri før har så mange engasjerte mennesker gitt utrykk for egne tanker, synspunkter og holdninger på nett som i dag.
Ler mer »
Samfunnsansvar og CSR
I kampen om å rekruttere de beste hodene, vinne markedsandeler og sikre rammebetingelser og investorer stilles det stadig strengere krav til at virksomheter skal drive på en forsvarlig måte.
Ler mer »
Analytikerrelasjoner
IT-analytikere har en unik markedsinnsikt og innflytelse på beslutningstakere, finansmiljø, konsulenter, media og kunder.
Ler mer »
Analyse og utredning
Effektiv kommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning er avhengig av innsikt og dokumentasjon basert på profesjonelle analyser og markedsinnsikt.
Ler mer »
Intern- og endringskommunikasjon
Internkommunikasjon er grunnmuren for å lykkes med merkevare- og omdømmebygging.
Ler mer »
Employer branding – Bygge omdømme som arbeidsgiver
Hvordan kommuniserer du for å tiltrekke deg og beholde dyktige medarbeidere?
Ler mer »
Rekruttering utover stillingsannonsen
Kampen om oppmerksomheten er hard i et jobbsøkers marked. Hvordan kommuniserer du for å tiltrekke deg de rette medarbeiderne.
Ler mer »
Holdnings- og påvirkningskampanjer
En god kampanje kjennetegnes ved at budskapet eller produktet kommuniseres i flere kanaler på ulike tidspunkt, med en stram regi basert på en overordnet idé.
Ler mer »
Konseptutvikling
Et godt konsept må bygge på et helhetlig tankesett som gir rom for engasjement, involvering, spredning og et sett av budskap som ikke bare er relevante for hovedmålgruppen, men for alle interessenter.
Ler mer »
Sponsorrådgivning
Altfor få bedrifter utnytter potensialet i sponsorengasjementene sine fullt ut. Med en bredere tilnærming kan effekten økes betraktelig.
Ler mer »
Event management
Event har de senere årene vokst seg til en bli en arena som de aller fleste, både større og mindre markedsaktører, benytter seg av.
Ler mer »
Kreativ idéutviklingsprosess
Vi lever i et samfunn der man kontinuerlig må forbedre seg for ikke å miste konkurransekraften. Derfor har Gambit H+K utviklet en 3 timers idéutviklingsworkshop som garantert gir nye impulser og som legger grunnlaget for nødvendig innovasjon og fornyelse.
Ler mer »