Digital kommunikasjon

Våre kommunikasjonsvaner er i ferd med å endres. Aldri før har så mange engasjerte mennesker gitt utrykk for egne tanker, synspunkter og holdninger på nett som i dag.
Digital kommunikasjon
Aldri har vi brukt nettet hyppigere for å finne ut hva andre mennesker mener, når vi selv ønsker å holde oss orientert. Aldri før har så mange hatt direkte innvirkning på en virksomhets eller et produkts omdømme som nå.


Den store økningen i bruk av digitale medier der brukerne selv styrer innholdet, byr på muligheter for de som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Når vanene til viktige målgrupper er i endring, er ikke det å kun endre kommunikasjonskanal tilstrekkelig.


Viktigere er det å forstå hva som faktisk skjer og hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå. Sosiale medier er ikke lenger forbeholdt spesielt interesserte, men representerer en rekke ulike kanaler der dine målgrupper diskuterer temaer og utveksler informasjon som angår deg og din virksomhet.


Vår digitale temperaturmåling innebærer en kvalitativ analyse av en virksomhets eller en merkevares tilstedeværelse i sosiale medier. Basert på forhåndsdefinerte søkekriterier gjennomfører vi en analyse for å kartlegge type omtale og hvordan selskapet fremstår. Analysen vil også avdekke hvilke kanaler (blogger, forum, nettsamfunn) selskapet omtales i, og i hvilken grad denne omtalen er positiv, negativ eller nøytral.


Temperaturmålingen vil gi verdifull innsikt i hvordan selskapet oppfattes, og danner et viktig grunnlag for valg av strategi og virkemidler.


Gambit H+K har erfaring og referanser fra digitalt PR-arbeid både lokalt og for internasjonale og markedsledende selskaper.Gambit H+K bistår med:
  • Rådgivning om hvordan tradisjonell og digital PR må fungere sammen
  • Analyse av en virksomhets eller et produkts tilstedeværelse på nett
  • Overvåkning av selskaps- og vareprat utenfor tradisjonelle medier
  • Operative tiltak for å støtte tradisjonelt PR- og kommunikasjonsarbeid gjennom bruk av sosiale medier
  • Rådgivning knyttet til digitale kampanjer og digital produkt-PR på nett