Employer branding

Hvordan kommuniserer du for å tiltrekke deg og beholde dyktige medarbeidere?
Employer branding
Kampen om de klokeste hodene og dyktigste hendene er stor i de fleste bransjer – både når det gjelder erfarne og nyutdannede kandidater. 
De beste kandidatene har flere tilbud på hånden, og benytter ulike kanaler for å forsikre seg om at de velger riktig. En god kommunikasjonsstrategi for rekruttering sikrer at mulige kandidater får et tydelig, konsistent og korrekt inntrykk av din organisasjon i alle kanaler:
 
 • Gjennom positiv medieomtale og en rekrutteringskampanje som skiller seg ut, fanger du oppmerksomheten og øker kjennskapen til din virksomhet.
 • Med en god tilstedeværelse i digitale kanaler styrker du det positive inntrykket og gir søkere grunnlag for å ta kontakt.
 • Ved å utnytte intervjusituasjonen og oppfølgingsmuligheter etterpå til å besvare spørsmålet om "Hvorfor skal jeg begynne å jobbe nettopp her?", er kandidaten nesten overbevist.
 • Når hun i en diskret mailutveksling med en av dine ansatte (via en felles bekjent på LinkedIn) får bekreftet det positive inntrykket, er hun klar til å signere.
 • Så kommer det viktigste: Å fortsette den gode kommunikasjonen når hun tiltrer, slik at du beholder henne – og alle de andre dyktige medarbeiderne dine.


Gambit H+K bistår med:
 • Analyse av dagens situasjon og omdømme
 • Kommunikasjon av selskapets misjon, verdier og ”value proposal” til nye medarbeidere
 • Tydeliggjøring av virksomhetens posisjon og spisskompetanse
 • Utvikling og gjennomføring av konkrete markedstiltak og aktiviteter, internt og eksternt
 • Løpende profilering og synliggjøring gjennom PR, reklame og digitale og sosiale medier
 • Rekrutteringskampanjer
 • Etablering og kommunikasjon av internships og trainee-programmer
 • Utvikling av introduksjonsprogram for nyansatte
 • Utvikling av gode løpende interne kommunikasjonstiltak
 • Utvikling kommunikasjonspakker i forbindelse med talent- og karriereutvikling
 • Trening av ledere til å bli gode kommunikatører
 • Etablering og utvikling av alumni-nettverk

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com