Finansiell kommunikasjon

I kampen om tilgang på kapital og oppnåelse av ønsket aksjonærstruktur er det nødvendig med en planlagt og strukturert tilnærming til reaktiv og proaktiv kommunikasjon med aktørene i finansmarkedet.
Finansiell kommunikasjon
Gambit H+K har utviklet, implementert og gjennomført langsiktige IR-programmer og tiltak for både nyetablerte virksomheter og store selskaper notert på Oslo Børs.Gambit H+K bistår med:
 • Kvartalsrapporter og årsrapporter
 • Presentasjoner
 • Utvikling av materiell, samt gjennomføring av roadshow og kapitalmarkedsdager
 • Presentasjonsteknikk og trening
 • Persepsjonsanalyser
 • Aksjonæranalyser
 • Peer-analyser
 • Utvikling av analysedekning
 • Investor Targeting
 • Medierelasjoner
 • Strategisk rådgivning rundt posisjonering, virksomhetsstyring og finansiering
 • IR-verktøy
 • Nettsider, Q&A, budskap, brosjyrer og annonsering