Holdnings- og påvirkningskampanjer

En god kampanje kjennetegnes ved at budskapet eller produktet kommuniseres i flere kanaler på ulike tidspunkt, med en stram regi basert på en overordnet idé.
Holdnings- og påvirkningskampanjer
Vi tror vi på suksess gjennom grundig helhetstenkning, der vi former et tydelig budskap og konsept. Dette brukes i et angitt tidsrom og med en styrt miks av virkemidler og kanaler. Vi prøver gjerne å etablere en utradisjonell allianse av aktører som finner sammen gjennom felles mål og koordinerte aktiviteter.


Vi har mangfoldig erfaring, fra det faglige og akademiske, til bred politisk og strategisk valgkamperfaring på nasjonalt nivå. Vi tilbyr reklamefagligkompetanse, ekspertkunnskap om sosiale medier og har erfaring fra kampanjevirksomhet for frivillige organisasjoner.Gambit H+K bistår med:
  • Konsepttenkning og dramaturgi med en rød tråd for hele kampanjeperioden
  • Stram regi på virkemidler og valg av kanaler
  • Hjelp til å sette velkjente budskap inn i en ny kontekst
  • Hjelp til å sette kunden på agendaen og bidra til debatt
  • Bred involvering av mottakere, både emosjonelt og rasjonelt
  • Identifisere og bringe sammen alliansepartnere for felles kampanjebidrag
  • Som fullservicebyrå har vi de fleste kommunikasjonstjenester i eget hus, men i større, integrerte kampanjer samarbeider vi tett med reklamebyrå, mediebyrå, analysebyrå og andre relevante partnere

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com