Hvordan kapre de erfarne kandidatene - som kanskje ikke engang er på jobbjakt

Internkommunikasjon

Internkommunikasjon er grunnmuren for å lykkes med merkevare- og omdømmebygging.
Internkommunikasjon
God internkommunikasjon må være tilstede for at ansatte skal forstå virksomhetens budskap og hva som forventes av holdninger og atferd. Stadig flere ledere forstår den mobiliserende kraften det har å involvere medarbeiderne i forretningsprosesser, ikke bare servere løsninger. Nye medievaner og megatrender driver fram nye kommunikasjonsløsninger internt. Målgruppenes ulike kommunikasjonspreferanser får en stadig viktigere plass i å engasjere medarbeiderne.


Ledere har ansvaret for å skape en kultur som bidrar til endringsvillighet blant de ansatte, i en hverdag preget av mange og raske endringer. Under større endringsprosesser bør internkommunikasjon vies spesiell oppmerksomhet. Endring krever involvering og eierskap blant ledelse og ansatte. Derfor benytter vi oss av ulike verktøy som skaper engasjement hos begge grupper, og hvor bedriftens representanter selv stilles ansvarlig for å nå de ønskede målsetningene. Gjennom ulike workshops og prosesser bruker vi velprøvde verktøy for prosessledelse og konseptutvikling, og bidrar vi til læring og sikrer engasjement og involvering på ulike nivåer i organisasjonen.


Gambit H+K bruker internasjonale metodeverk som støtter planlegging, gjennomføring og etterarbeid i ulike former for workshops. Vi har utviklet et spesielt konsept for endringskommunikasjon til bruk i forbindelse med eksempelvis fusjoner, oppkjøp og nedbemanninger. Dette stiller store krav til koordinert kommunikasjon som må være forankret i en overordnet og helhetlig plattform.


Gambit H+K bistår med:
 • Situasjonsanalyser
 • Evaluering av internkommunikasjonen (kanaler og arenaer) for å sikre effektiv kommunikasjon
 • Utvikling av målbilder, visjoner og verdier
 • Utvikling og innføring av omdømmeplattformer
 • Identifisering og utvikling av kulturbærere
 • Endringskommunikasjon ved strategiskifte, markedstilpasninger og omstruktureringsprosesser
 • Rådgivning i endringsprosesser
 • Intern motivasjonsbygging
 • Utvikling av kommunikasjonsprosesser og -verktøy som bidrar til å nå forretningsmessige mål
 • Krisehåndtering og –kommunikasjon
 • Utvikle ledere til å bli gode kommunikatører
 • Måleverktøy og evalueringsprosesser
 • Kommunikasjonspakker inkludert FAQ , budskapsbank, lederpresentasjoner og ulike støtteverktøy for å skape gode strukturer, prosesser og rutiner for daglig informasjonsflyt

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com