Konseptutvikling

Et godt konsept må bygge på et helhetlig tankesett som gir rom for engasjement, involvering, spredning og et sett av budskap som ikke bare er relevante for hovedmålgruppen, men for alle interessenter.
Konseptutvikling
Den nye, fragmenterte medievirkeligheten byr på store utfordringer for alle som vil nå fram med et budskap, uansett om det handler om merkevarebygging, informasjon eller andre former for påvirkning. Medier er ikke lenger noe som bare konsumeres - brukerne vil både påvirke og dele budskapene, og ikke minst - produsere innhold selv.


Mer enn noen gang er det nødvendig for selskaper og organisasjoner å utforme et strategisk fundert, attraktivt og konsistent konsept som fungerer på tvers av alle kommunikasjonsflater.


Med bred erfaring innen reklame, design, sosiale medier og alle former for PR, kan Gambit H+K bistå med konseptutvikling tilpasset dagens virkelighet. Vår vanligste arbeidsform er workshops, som sikrer svært effektive prosesser. Denne arbeidsformen muliggjør også bred deltakelse fra kunden, og gjerne deres øvrige samarbeidspartnere innen kommunikasjon og andre relevante aktører.


Vi tilrettelegger og fasiliterer workshop'ene, og bruker dem som grunnlag for å utvikle en operativ konseptbeskrivelse. Dette kan være alt fra et strukturert budskapshierarki til en omfattende kreativ brief på tvers av betalte, fortjente og eide flater.