Kreative idéer

Vi lever i et samfunn der man kontinuerlig må forbedre seg for ikke å miste konkurransekraften. Derfor har Gambit H+K utviklet en 3 timers idéutviklingsworkshop som garantert gir nye impulser og som legger grunnlaget for nødvendig innovasjon og fornyelse.
Kreative idéer
Gambit H+K har lang erfaring med å utvikle store og små ideer som skaper suksess for våre kunder. Vår erfaring tilsier at for å komme frem til en eller flere gode ideer, må man ofte gjennom mange dårlige. Man må våge å tenke stort og man må våge å feile.


Gjennom våre strukturerte idéutviklingsprosesser kan man tillate seg å miste fotfestet og tenke stort innenfor trygge rammer. En fasilitator leder gruppen gjennom flere idéutviklingsfaser, slik at deltagerne kan bidra hundre prosent med sin kunnskap og sine ideer.


Prosessforløp:
Referanser
Eksempler på kunder som har hatt stor suksess i workshop med Gambit er blant andre McDonald’s, Star Tour, Nasjonalmuseet, Princess, NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet), DNT (Den Norske Turistforening), Grenland, Stena Line og mange flere.