Krisekommunikasjon og beredskap

En krise kan være en alvorlig ulykke i bedriften, til en mediesak som skader virksomhetens omdømme. Vi kan hjelpe.
Krisekommunikasjon og beredskap
I alle tilfeller er det viktig at man har planene klare, og har trent på hva som skal gjøres om en krise inntreffer.


Kontakt oss på vår døgnbemannede krisetelefon: 
815 56 911


Gambit H+K utarbeider sårbarhetsanalyser og beredskapsplan for bedriften. Vi trener nøkkelpersonell i håndtering av media i en krisesituasjon og vi øver på krisehåndtering i alt fra enkle table-top-øvelser til store fullskalaøvelser der flere tiltalls personer er involvert. Vi stiller med det siste innen ny teknologi for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.


Vi tilbyr også operativ bistand under kriser, for eksempel ved å gå inn og håndtere mediehenvendelser. Vi er alltid i beredskap for våre kunder, og har en stab av rådgivere med krisekompetanse som sikrer kunden hjelp når de trenger det. Ved behov for garantert tilgjengelighet tilbyr vi skreddersydde og skalerbare avtaler som sikrer tilgang på navngitte rådgivere døgnet rundt, med definert responstid.Gambit H+K bistår med:
  • Kriseplan
  • Kriseøvelse
  • Risikoanalyse
  • Løpende bistand fra kriseteam
  • 24/7 beredskapstelefon
  • Gjennomgang av eksisterende planverk
  • Medietrening
  • Talspersonfunksjon
  • Medieovervåkning og -rapportering
  • Løpende rådgivning