Vårt team på 8 rådgivere jobber med norske og internasjonale merkevarer.

Mediekontakt og -håndtering

Medienes hverdag er preget av høye produksjonskrav og korte tidsfrister. For en journalist er det avgjørende å få fatt i riktig informasjon, til riktig tid.
Mediekontakt og -håndtering
Det er tilsvarende viktig for selskaper å være tilgjengelig for mediene og kunne yte god og rask service. Gode medierelasjoner, relevant pressemateriell, en velfundert medieplan og høy grad av tilgjengelighet er viktig for å bygge og ivareta omdømme. Oppgavene er mange og det krever god oversikt. Gambit H+K hjelper i dag en rekke selskaper med å håndtere større og mindre oppgaver som danner basis for løpende mediekontakt.Gambit H+K bistår med:
  • Utarbeidelse og distribusjon av pressemateriell
  • Planlegging og innsalg av mediesaker
  • Presselanseringer og -møter
  • Medieovervåkning og rapportering
  • Løpende mediekontakt

Kontakt :

Roland Berg Lie
Leder avdeling for markedskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 41 50 87 57
E-post: roland.berg.lie@hkstrategies.com