Vårt team på 8 rådgivere jobber med norske og internasjonale merkevarer.
Påvirker omdømme merkevaren?

Merkevarebygging

Kommunikasjonsbransjen befinner seg midt i en global revolusjon som er akselerert av endrede forbrukervaner, teknologi og økonomiske nedgangstider. God kommunikasjon går hånd i hånd med å bygge sterke merkevarer som overlever i slike tider. 
Merkevarebygging
Vi ser en bevegelse tilbake til en nærmere og mer integrert tilnærming til markedskommunikasjon, der alle kanaler har like mye å si i markedsføringsstrategien, noe som krever en kreativ samarbeidsånd. Gambit H+K får stadig oftere i oppdrag å utforme overordnet strategi for kunders kommunikasjon, en oppgave som innebærer en sterkere kobling av kommunikasjon sammen med omdømme- og merkevarebygging.


Utvikling av overordnede merkeplattformer og -strategier krever en bred tilnærming, og her kan vi trekke på vår samlede kompetanse innen design, reklame, digital kommunikasjon og sosiale media, i tillegg til alle disipliner innen PR.


Våre prosesser gjennomføres vanligvis som en serie workshops, hvor vi tilrettelegger, fasiliterer og oppsummerer arbeidet.I tillegg til at workshop-formen skaper eierskap og involvering hos deltakerne, sikrer den at viktige holdninger og kunnskaper i organisasjonen blir trukket inn i prosessen. Arbeidsformen gjør det også mulig å ha mange deltakere, både fra organisasjonen, samarbeidspartnere innen kommunikasjon og andre relevante aktører.


Vi tilbyr også kurs innenfor området "hvordan bygge sterke merkevarer", hvor vi tilpasser innholdet etter kundens ønse. Gambit H+K bistår med:
  • Rådgivning knyttet til helhetlig merkevare- og omdømmebygging
  • Utvikling av overordnet merkeplattform
  • Utvikling av delstrategier knyttet til merkevarebygging
  • Utvikling av visuell profil
  • Implementering av strategier gjennom coaching, og utvikling av interne kommunikasjonsverktøy

Kontakt :

Roland Berg Lie
Leder avdeling for markedskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 41 50 87 57
E-post: roland.berg.lie@hkstrategies.com