Rekruttering utover stillingsannonsen

Kampen om oppmerksomheten er hard i et jobbsøkers marked. Hvordan kommuniserer du for å tiltrekke deg de rette medarbeiderne.
Rekruttering utover stillingsannonsen
Mange bedrifter sliter med å tiltrekke seg nok folk, andre finner ikke den kompetansen de sårt trenger.


Noen bransjer sliter generelt med rekruttering og interesse rund et spesifikt yrke. Gambit har hjulpet alt fra bransjeorganisasjoner som NHO Reiseliv til internasjonale oljeserviceselskap med å utvikle
kampanjer som synliggjør og tydeliggjør selskapet lokalt. Det handler ikke bare om å finne de kloke hodene, men mange nok og de rette hodene for den enkelte bedrift.


Yrkesrettede rekrutteringskampanjer
For medlemsbedriftene i NHO Reiseliv er mangel på faglært arbeidskraft en av fremtidens største utfordringer. Hvordan når man en målgruppe som allerede drukner i yrkesinformasjon? Gambit H+K har siden 2009 jobbet for NHO Reiseliv for å synliggjøre mulighetene næringen kan by på. I 2012 ble kampanjen Den store klasseturen drevet med Facebook som nav og gjennom kampanjeperioden på rundt fire måneder økte kjennskapen til disse yrkesfagene med 55 %.


For et selskap som McDonald's som i Norge bruker norsk-produserte råvarer i storparten av sin mat har det vært viktig å støtte norsk landbruk gjennom forskjellige samarbeid og aktiviteter. Gambit har hjulpet McDonalds med å utvikle Grønn Utdanning-kampanjen som har som mål å øke rekruttering til utdanning innen grønne fag – landbruksrelaterte studier på høgskole- og universitetsnivå. Etter at kampanjen ble satt i gang for 2 år siden har antall søkere til grønne utdanninger økt med 18 prosent.


På vegne av Norsk Industri gjennomfører Gambit i 2012 en bred rekrutteringskampanje som har som mål å få flere søkere til industrifag. Kampanjen har fått navnet Problemløser og skal vise at industrien løser problemer hele tiden – både i hverdagen og i samfunnet for øvrig. Kampanjen bruker sosiale medier, egen nettside og tradisjonell PR for å motivere målgruppen til å søke industrifag. I tillegg er målet at Norsk Industris medlemsbedrifter skal spille en aktiv rolle gjennom å utfordre unge til å løse deres problemer. Kampanjen har også knyttet til seg et eget ungdomspanel med 11 ungdommer i alderen 16-18 år fra hele Norge.


Selskapsprofilering
For noen bedrifter handler det om å fylle stillinger raskt. For andre handler det om å finne spisskompetanse. Felles er viktigheten av å tiltrekke seg oppmerksomheten til de rette arbeidstakere.


Technip er en ledende aktør innen oljeservicenæringen men er ikke like kjent i Norge som sine konkurrenter. Med økt aktivitet på norsk sokkel og mange nye kontrakter som skal gjennomføres på kort
tid er det forretningskritisk å få tak i de rette menneskene fortløpende. Selskapet opplevde at de kom i skyggen av de store aktørene og ønsket å bli mer kjent og synlig. Gambit bistår dem i dette arbeidet med utvikling av budskap og kommunikasjonsstrategi for å synliggjøre selskapet og vinne oppmerksomheten til de rette hodene.


Kurs i bruk av nye kanaler som Twitter og LinkedIn i rekruttering
For mange er sosiale medier blitt en naturlig del av rekrutteringsmiksen. Mange bedrifter lurer på hvordan de best kan integrere disse mye kanalene på en helhetlig måte i eksisterende kommunikasjons-og rekrutteringsaktiviteter.


Gambit H+K har utviklet en kursmodul for LinkedIn Professional. I kurset får man et unikt innblikk i hvilke funksjoner og nytteverdi LinkedIn tilbyr utover de standardiserte profilsidene. LinkedIn professional er betalingsløsninger som er skreddersydd for HR-, rekrutterings- og alumni-arbeid.
 

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com