Samfunns- og myndighetskontakt

Gambit H+K er Norges ledende byrå innen samfunnskommunikasjon. Vårt utgangspunkt er at du og din organisasjon kan påvirke egen og andres hverdag.
Samfunns- og myndighetskontakt
Vi tilbyr rådgivning og hjelp i møtet med samfunnsaktører. Sammen kan vi finne de gode argumentene, de rette mottakerne og de rette kanalene. Vårt mål er å finne rett vei og gi deg muligheter til å bli hørt.


Noen bruker oss til håndtering av enkeltsaker, mens andre vil ha langsiktig bistand for å påvirke sakskomplekser og bygge omdømme. Vi jobber med store og små kunder, lokalt og nasjonalt. Gjennom Hill+Knowlton Strategies-nettverket er vi godt beredt til å bistå kunder med internasjonale problemstillinger, spesielt saker i EU-systemet.Gambit H+K bistår med:
 • Analyser og utredninger
 • Aktøranalyse
 • Omdømmeundersøkelse
 • Strategiutvikling
 • Relasjonsprogrammer
 • Påvirkningsprogrammer
 • Informasjonskampanjer
 • Drift av sekretariat
 • Arrangering av konferanser og seminarer
 • Samfunnsansvar og CSR
 • Kurs i samfunnskontakt
 • Debattrening
 • EU-/EØS-arbeid

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com