Samfunnsansvar og CSR

I kampen om å rekruttere de beste hodene, vinne markedsandeler og sikre rammebetingelser og investorer stilles det stadig strengere krav til at virksomheter skal drive på en forsvarlig måte.
Samfunnsansvar og CSR
Verdier, etikk og samfunnsspørsmål får en stadig viktigere plass i offentlighetens fokus på næringslivet. Virksomheter som tar samfunnsansvar får dermed et fortrinn i forhold til konkurrentene.


Det forventes at næringsvirksomheter viser samfunnsansvar. Forventningene kan handle om miljøvern, arbeidsvilkår eller etikk. Det kan handle om en forventning om at man skal gi noe tilbake til det samfunnet man er en del av. Å innfri disse forventningene er viktig for å sikre aksept fra omgivelsene.


Gambit H+K har lang erfaring i å bistå virksomheter, store som små, for å få frem hva slags samfunnsansvar de tar. Vi skreddersyr programmet etter hver enkelt virksomhets behov, siden spørsmålet om hva som er godt samfunnsansvarsarbeid varierer fra selskap til selskap. Vi har forbindelser i mange organisasjoner som er naturlige partnere i arbeid med samfunnsansvar og vi har lang erfaring med å kommunisere med myndigheter og lage integrerte PR-kampanjer.Gambit H+K bistår med:
  • Samfunnsansvarsanalyse
  • Workshops – hva er godt samfunnsansvar for din bedrift?
  • Strategi – valg av satsingsområde, partnere og prosjekt
  • Kommunikasjonsplan – hvordan samfunnsansvar kan bidra til å bygge intern stolthet, vinne markedsandeler og sikre bedre rammebetingelser

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com