Selskapskommunikasjon og omdømme

Stadig flere selskaper og organisasjoner ser verdien av et godt omdømme. For å oppnå dette må aktører være mer enn summen av salg og markedsføring.
Selskapskommunikasjon og omdømme
Med selskapskommunikasjon mener vi strategisk bruk av kommunikasjon for å uttrykke og formidle virksomhetens kjerneverdier og personlighet. Dette har ikke bare med økonomiske verdier å gjøre, men handler også om å oppnå respekt og tillit slik at selskapet blir oppfattet som samfunnsansvarlig.


Selskapskommunikasjon bidrar til å bygge, utvikle og ivareta organisasjonens omdømme blant målgruppene. Et godt omdømme er en stadig større konkurransefordel og et nødvendig verktøy for å nå selskapets forretningsmessige mål.Gambit H+K bistår med:
  • Strategisk rådgivning
  • Omdømmeanalyser
  • Selskapsposisjonering
  • Internkommunikasjon
  • Krisehåndtering
  • Corporate Citizenship-programmer

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com