Tjenester

Event management
Event har de senere årene vokst seg til en bli en arena som de aller fleste, både større og mindre markedsaktører, benytter seg av.
Les mer »
Rekruttering utover stillingsannonsen
Kampen om oppmerksomheten er hard i et jobbsøkers marked. Hvordan kommuniserer du for å tiltrekke deg de rette medarbeiderne.
Les mer »
Employer branding – Bygge omdømme som arbeidsgiver
Hvordan kommuniserer du for å tiltrekke deg og beholde dyktige medarbeidere?
Les mer »
Sponsorrådgivning
Altfor få bedrifter utnytter potensialet i sponsorengasjementene sine fullt ut. Med en bredere tilnærming kan effekten økes betraktelig.
Les mer »
Digital kommunikasjon
Våre kommunikasjonsvaner er i ferd med å endres. Aldri før har så mange engasjerte mennesker gitt utrykk for egne tanker, synspunkter og holdninger på nett som i dag.
Les mer »
Krisekommunikasjon og beredskap
En krise kan være alt fra en alvorlig ulykke i bedriften, til en mediesak som skader virksomhetens omdømme.
Les mer »
Reklame
Skillet mellom omdømme- og merkevarebygging viskes ut, og det blir stadig viktigere at PR og reklame koordineres tett.
Les mer »
Samfunnsansvar og CSR
I kampen om å rekruttere de beste hodene, vinne markedsandeler og sikre rammebetingelser og investorer stilles det stadig strengere krav til at virksomheter skal drive på en forsvarlig måte.
Les mer »
Kommunikasjonsstrategi og budskap
Sentralt i all kommunikasjon står selve budskapet. Medietrening eller god innpakning hjelper lite dersom budskapet ikke holder mål.
Les mer »
Medie- og formidlingstrening
I våre medietreninger henter vi eksempler fra deltakernes hverdag og tar utgangspunkt i situasjoner de selv kan havne i som intervjuobjekter.
Les mer »
Merkevare- og identitetsbygging
Kommunikasjonsbransjen befinner seg midt i en global revolusjon som er akselerert av endrede forbrukervaner, teknologi og økonomiske nedgangstider.
Les mer »
Selskapskommunikasjon og omdømme
Stadig flere selskaper og organisasjoner ser verdien av et godt omdømme. For å oppnå dette må aktører være mer enn summen av salg og markedsføring.
Les mer »
Analytikerrelasjoner
IT-analytikere har en unik markedsinnsikt og innflytelse på beslutningstakere, finansmiljø, konsulenter, media og kunder.
Les mer »
Analyse og utredning
Effektiv kommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning er avhengig av innsikt og dokumentasjon basert på profesjonelle analyser og markedsinnsikt.
Les mer »
Konseptutvikling
Et godt konsept må bygge på et helhetlig tankesett som gir rom for engasjement, involvering, spredning og et sett av budskap som ikke bare er relevante for hovedmålgruppen, men for alle interessenter.
Les mer »
Intern- og endringskommunikasjon
Internkommunikasjon er grunnmuren for å lykkes med merkevare- og omdømmebygging.
Les mer »
Finansiell kommunikasjon og IR
I kampen om tilgang på kapital og oppnåelse av ønsket aksjonærstruktur er det nødvendig med en planlagt og strukturert tilnærming til reaktiv og proaktiv kommunikasjon med aktørene i finansmarkedet.
Les mer »
Samfunns- og myndighetskontakt
Gambit H+K er Norges ledende byrå innen samfunnskommunikasjon. Vårt utgangspunkt er at du og din organisasjon kan påvirke egen og andres hverdag.
Les mer »
Mediekontakt og -håndtering
Medienes hverdag er preget av høye produksjonskrav og korte tidsfrister. For en journalist er det avgjørende å få fatt i riktig informasjon, til riktig tid.
Les mer »
Holdnings- og påvirkningskampanjer
En god kampanje kjennetegnes ved at budskapet eller produktet kommuniseres i flere kanaler på ulike tidspunkt, med en stram regi basert på en overordnet idé.
Les mer »