Sponsorrådgivning

Altfor få bedrifter utnytter potensialet i sponsorengasjementene sine fullt ut. Med en bredere tilnærming kan effekten økes betraktelig.
Sponsorrådgivning
Sponsing er den tredje største betalte kommunikasjonskanalen i Norge – etter annonsering i dagspresse og på nett, men foran TV. Da er det viktig å få maksimalt ut av investeringen. Sponsing er godt egnet til å skape engasjement og involvering, øke synlighet, motivere ansatte og styrke virksomhetens omdømme.


Gjennom en bred kommunikasjonsfaglig tilnærming kan Gambit H+K bidra til å aktivere og verdiøke sponsoravtaler knyttet til idrett, kultur og humanitære organisasjoner og prosjekter. To av forutsetningene for å lykkes er å velge sponsorobjekter som har høy «fit», troverdighet og relevans i forhold til bedriftens virksomhetsområde, og å utvikle helhetlige konsepter på tvers av betalte, eide og fortjente kanaler.Gambit H+K bistår med:
  • Aktivering av eksisterende sponsorater
  • Utvikling og oppdatering av sponsorstrategi
  • Strategisk rådgivning ved valg av sponsorobjekter
  • Trening og forberedelse av sponsede utøvere, samt sponsors talspersoner
  • Utvikling og gjennomføring av kampanjer og aktiviteter
  • Evaluering og verdiberegning av sponsorengasjementer

Kontakt :

Vegard Bjørtuft
Seniorrådgiver / Leder Sports Marketing & Sponsorship (SMS)

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 93 03 16 00
E-post: Vegard.Bjortuft@hkstrategies.com